Sessió plenària Extraordinària Dijous 17 d'octubre de 2019

Durada: 00:35:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:04:51 1 Intervenció
1 RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA de la convocatòria i celebració de la sessió extraordinària i urgent.
  00:09:20 Sense intervencions
2 DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ presentada pels grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Junts per Catalunya, "de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació".
  00:09:50 18 Intervencions