Sessió plenària Extraordinària dilluns 25 de juny de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:51 Sense intervencions
1 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia presentada per l'Excm. Sra. Mercè Conesa i Pagès al càrrec de Presidenta de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el seu escrit de renúncia de data 18 de juny de 2018
  00:01:55 15 Intervencions